Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden? 

 1. Het totale belastbare inkomen van je gezin (zoals vermeld op je aanslagbiljet) mag niet hoger zijn dan de barema's van het Fonds.
 2. Noch jij, noch een andere persoon in je gezin mag al eigenaar zijn.
 3. Je gezin moet het gehuurde goed volledig bewonen en het moet als hoofdverblijfplaats worden gebruikt.

Hoe worden de woningen toegekend?

De woningaanvragen worden in chronologische volgorde opgenomen in een register van aanvragers.  De woningen worden toegewezen op basis van deze volgorde, van de gemeente(n) die je kiest en de geschiktheid van de woning voor je gezinssamenstelling.

Hoe wordt de huur vastgesteld?

De huurprijs voor de woning wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgeving inzake de huurhulp van het Fonds. Er wordt met name rekening gehouden met de comfortcriteria van de woning (uitrusting, voorzieningen enz.), het inkomen van het gezin en een eventuele tegemoetkoming in de huurprijs die door de administratie Brussel Huisvesting wordt toegekend.

Hoe verloopt een huuraanvraag?

 1. Vul het formulier "Aanvraag voor de huur van een woning" in onderaan de pagina.
   
 2. Als je dossier onvolledig is, zullen wij je om de ontbrekende documenten vragen.
   
 3. Zodra je aanvraag is afgerond en aanvaard, word je in het register opgenomen! 
   
 4. Ieder jaar moet je je aanvraag binnen twee maanden voor de verjaardag ervan vernieuwen (bijvoorbeeld indien je aanvraag op 1 juli verjaart, moet je die tussen 1 mei en 30 juni ten laatste vernieuwen). 
   
 5. Goed nieuws, er komt een woning vrij die aan je wordt aangeboden! Je kan dan het aanbod aanvaarden of weigeren
  Opgelet: Na 2 weigeringen van aangeboden woningen zal je aanvraag uit het register worden geschrapt. Je kan dan opnieuw een huuraanvraag indienen, maar je verliest je anciënniteit in het register van de aanvragers.
  Opgelet: Wanneer een woning vrijkomt, worden verschillende kandidaten gecontacteerd naargelang hun anciënniteit in het register en de afstemming tussen hun aanvraag en de vrijgekomen woning. De gecontacteerde kandidaten worden dus geklasseerd volgens prioriteit. Het is dan ook mogelijk dat je de woning aanvaardt, maar dat deze niet aan je wordt toegekend, omdat de kandidaat die voorrang heeft ze ook heeft aanvaard.

   
 6. Gefeliciteerd, je aanvraag is geselecteerd! Je bent nu een huurder van het Fonds

Wist je dat?

 • Wij bieden aanpasbare woningen of woningen voor PBM (personen met een beperkte mobiliteit) om huurders met een handicap of beperkte mobiliteit te helpen een geschikte woning te vinden
 • In het kader van gedelegeerde opdrachten hebben wij speciale projecten ontwikkeld, zoals intergenerationele huisvestingsprojecten (Steyls in Laken) en huisvestingsprojecten voor kunstenaars (Zwart Paard in Molenbeek)

Schrijf je in het register in

Bespaar tijd en dien je woningaanvraag in door het online formulier in te vullen.

Voor een efficiënte verwerking van de dossiers raden wij het online formulier aan, maar je kan ons ook je aanvraag bezorgen via: 

 • E-mail : alhh@fonds.brussels
 • Gewone of aangetekende post 
 • De brievenbus in de inkomhal van het Fonds of in de brievenbus buiten

De lijst van de bij te voegen documenten en het in te vullen papieren formulier zijn te vinden in de rubriek "Documenten".

Gebruik het online formulier of verzend het per e-mail als je een ontvangstbevestiging wenst.

Hoe verloopt de inschrijving?

1. Na indiening en analyse van je aanvraag zal je een aanvaardingsbrief (toelating tot het register van aanvragers) worden toegezonden. Deze brief bevat het aantal benodigde en gewenste kamers, de gemeenten van je keuze en het referentienummer van je dossier, rekening houdend met eventuele gevraagde afwijkingen

2. Indien nodig sturen wij je de lijst van ontbrekende documenten toe, die nodig zijn om de ontvankelijkheid van je aanvraag te analyseren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je moeilijkheden hebt met het begrijpen van de brief. Vergeet niet het referentienummer (dat op de aanvaardingsbrief staat) te vermelden op elk document dat je ons toestuurt en de termijn van 10 werkdagen in acht te nemen (van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

3. Je ontvangt eventueel een weigeringsbrief voor de aanvraag en de reden van de weigering (bijvoorbeeld: je bent al eigenaar, je inkomen overschrijdt de toegankelijkheidsbarema's enz.) 

Verlenging van de aanvraag

Om je inschrijving in het register te behouden, moet je je aanvraag elk jaar binnen twee maanden vóór de verjaardag ervan verlengen (bijvoorbeeld indien je aanvraag op 1 juli verjaart, moet je die tussen 1 mei en 30 juni ten laatste verlengen).

Je kan je verlenging indienen via: 

 • e-mail : alhh@fonds.brussels
 • gewone of aangetekende post 
 • de brievenbus in de inkomhal van het Fonds of in de brievenbus buiten

De lijst van de bij te voegen documenten en het in te vullen papieren formulier zijn te vinden in de rubriek "Documenten".

Verzend de aanvraag per e-mail als je een ontvangstbevestiging wenst.

Wijziging van de aanvraag

Indien je gezinssituatie in de loop van het jaar is gewijzigd, verzoeken wij je ons dit zo spoedig mogelijk per e-mail te laten weten: alhh@fonds.brussels met vermelding van:

 • je dossiernummer 
 • de wijzigingen en bewijsstukken (uittreksel uit de geboorteakte, nieuwe gezinssamenstelling, kinderbijslagattest enz.)

Veelgestelde vragen

Nee, de regels zijn niet hetzelfde. De toekenningen van het Fonds zijn gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en op de naleving van inkomensbarema's.

Nee, wij bieden geen woningen voor mensen in noodsituaties.

Nee, de toekenning van een woning is uitsluitend gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en op de afstemming van de woning op de gezinsgrootte.

Nee, alimentatie en kinderbijslag worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het gezinsinkomen.

De ondertekening van de huurovereenkomst vindt 's morgens plaats. De plaatsbeschrijving van intrede en de overhandiging van de sleutels vinden 's middags plaats.

Ja, je kan je laten vergezellen door een vertrouwenspersoon of een tolk.

Wij bieden je hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg in de vorm van een krediet met een rentevoet van 0% of via aansluiting bij het BRUHWA-fonds.

Een van de houders van het dossier kan de aanvraag overnemen en de anciënniteit van het dossier behouden, mits de andere betrokkene zich schriftelijk terugtrekt.

De looptijd van de huurovereenkomst is gewoonlijk 9 jaar.

Ik vraag online huurhulp aan

Registreer je online om kandidaat huurder te worden, een snelle en efficiënte manier om in het register te komen!