Kopen bij het Fonds

Schrijf u op onze nieuwsbrief

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Voorwaarden

Om een woning, die door het Woningfonds te koop wordt aangeboden, te verwerven, dient u aan de voorwaarden voor het bekomen van een hypothecair krediet te voldoen.

U kan alle voorwaarden die in dat verband van kracht zijn hier consulteren.

Bij de verkoop van woningen door het Fonds zijn echter ook speciale voorwaarden verbonden die betrekking hebben op het onroerend patrimonium van de koper, een eventuele afstand van het goed dat werd verworven, het recht van wederinkoop en verkoop ten voordele van het Fonds. 

Die speciale voorwaarden kan u hier consulteren.