Huurwaarborglening

 
 Verstuur deze pagina Afdrukken

Huurwaarborg

In uitvoering van de gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting georganiseerd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een toelage op touw gezet voor de samenstelling van de huurwaarborg en heeft het beheer ervan toevertrouwd aan het Brussels Woningfonds.
Een lening aan 0% (JKP)
Indien u bij de inhuurname van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huurwaarborg moet betalen en u niet over het noodzakelijke bedrag beschikt, dan kan u zich richten tot het Fonds om een lening op afbetaling aan 0% (JKP) te bekomen.
U kunt  tot 100 % van de door de verhuurder gevraagde huurwaarborg lenen, die niet meer mag bedragen dan 2 maanden huur omdat ze op een geïndividualiseerde rekening wordt gestort. U kunt uiteraard minder lenen dan 100% van deze waarborg.
Raadpleeg hier de informatiebrochure.